Разредна Настава

Српски језик

professor
Ванредни професор

Др Вељко Брборић

professor
Доцент

Др Нина Ћеклић

professor
Виши асистент

мр Саша Ђукић

# Пун назив предмета шифра ПР В ECTS Студијски програм
1. Српски језик I РН101 3 2 6 I Разредна настава
2. Српски језик II РН201 2 3 6 II Разредна настава
3. Култура говора - изборни РН305/1 2 1 3 III Разредна настава
4. Српски језик ПО101 2 3 7 I Предшколско образовање
5. Развој говора ПО405 2 1 4 IV Предшколско образовање

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!