Спортска секција

Физичка активност је од виталног значаја за разој младих људи, подстицање њиховог физичког, социјалног и емоционалног здравља. Спортске секције Педагошког факултета су организоване у складу са прецизним програмом и одржавају се током читаве године.

Њихов циљ је да открију, задовоље и даље развију интересовања студената за одређене спортске дисциплине.

Кроз учешће у спортским секцијама студентима се омогућава пре свега задовољавање потребе за кретањем, унапређење здравља, склапање пријатељства, другарства, сарадње, тимског рада, учење нових вештина, лидерске вештине, уважавање различитих способности, поштовање саиграча (противника, функционера), осећај припадности, важности за тим, самопоштовање, самодисциплина, стрпљење, упорност, отпорност кроз размену позитивних и негативних искустава, вештина социјалне интеракције...

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!