Секција за одбојку

Пријава студената за рад ове секције врши се на почетку сваког зимског семестра од 1. до 15. октобра. 
Чланови секције могу бити сви студенти Педагошког факултета. Активности секције реализују се у „Соколском дому“ недалеко од Педагошког факултета два термина седмично у вечерњим часовима.

У току школске године организују се интерна такмичења између студената свих година.

Радом секције руководе Проф.др Далибор Стевић и др Небојша Митровић.

Пријава за студенте

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!