Секција за гимнастику

Пријава студената за рад ове секције врши се на почетку сваког зимског семестра од 1. до 15. октобра. 
 Чланови секције могу бити сви студенти Педагошког факултета. Активности секције реализују се у кинезиолошкој сали Педагошког факултета два термина седмично у после подневним часовима.

Радом секције руководе Проф.др Далибор Стевић и др Небојша Митровић.

Пријава за студенте

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!