Секција за стони тенис

Пријава студената за рад ове секције врши се на почетку сваког зимског семестра од 1. до 15. октобра. 
 Чланови секције могу бити сви студенти Педагошког факултета. Активности секције реализују се у кинезиолошкој сали Педагошког факултета пет термина седмично у пре подневним и после подневним часовима.

У току школске године организују се интерна такмичења између студената свих година.

Радом секције руководе Проф.др Далибор Стевић и др Небојша Митровић.

Пријава за студенте

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!