Кратки програм – ГИС аналитичар

Универзитет у Источном Сарајеву расписује О Г Л А С за упис на кратки програм студија:

ПЕДAГОШКИ ФАКУЛТЕТ БИЈЕЉИНА: ГИС аналитичар у животној средини

Услови уписа

Кратки програм студија могу уписати лица :

а) са стеченим четворогодишњим средњим образовањем;

б) студенти;

в) лица са завршеним високим образовањем.

Потребна документација за упис:

  1. овјерена копија Дипломе о завршеној средњој школи или факултету,
  2. извод из матичне књиге рођених,
  3. увјерење о држављанству,
  4. љекарско увјерење са мишљењем психолога.

Висина школарине - трошкови похађања наведених програма су 3.000,00 КМ, са могућношћу плаћања у ратама.

Предаја докумената за упис на кратки студијски програм ГИС аналитичар у животној средини је од 29. 11 – 9. 12. 2023године.

Интервју са пријављеним кандидатима обавиће се у просторијама Педагошког факултета у Бијељини, 13. децембра 2023. године са почетком у 12 часова.

Рок за упис примљених кандидата је од 16. – 20. 12. 2023. године.

Пријаве се могу доставити лично у студентску службу Педагошког факултета Бијељина или путем поште на адресу:

Педагошки факултет, Семберских ратара, 1E  76 300 Бијељина

Република Српска, Босна и Херцеговина

(са назнаком пријава на Кратки програм студија).

On-line пријава може се извршити путем е-maila  gis@pfb.ues.rs.ba

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!