Разредна Настава

Наставни план:

Прва година

# Шифра
предмета
Назив
предмета
Статус
(И/О)
Условљ.
предмета
Сем. ПР В СП ECTS
УKУПНО: 18 13 11 60
1. РНМ 1 Савремене дидактичко-методичке концепције у разредној настави О не I 3 2 - 8
2. РНМ 2 Методологија научноистраживачког рада О не I 2 1 1 8
3. РНМ 4/1 Савремена методика наставе српског језика и књижевности 1 И не I 3 2 1 7
4. РНМ 4/2 Савремена методика наставе математике 1 И не I 3 2 1
4. РНМ 4/3 Савремена методика наставе ПиД 1 И не I 3 2 1
4. РНМ 5/1 Савремена методика наставе физичког васпитања 1 И не I 2 1 1 7
5. РНМ 5/2 Савремена методика наставе музичког васпитања 1 И не I 2 1 1
5. РНМ 5/3 Савремена методика наставе ликовног васпитања 1 И не I 2 1 1
5. РНМ 3 Савремене психолошке оријентације у настави и учењу у разредној настави О не II 2 2 - 7
6. РНМ 6/1 Савремена методика наставе српског језика и књижевности 2 И РНМ 4/1 II 2 1 - 3
6. РНМ 6/2 Савремена методика наставе математике 2 И РНМ 4/2 II 2 1 -
6. РНМ 6/3 Савремена методика наставе ПиД 2 И РНМ 4/3 II 2 1 -
7. РНМ 7/1 Савремена методика наставе физичког васпитања 2 И РНМ 5/1 II 2 2 - 3
7. РНМ 7/2 Савремена методика наставе музичког васпитања 2 И РНМ 5/2 II 2 2 -
7. РНМ 7/3 Савремена методика наставе ликовног васпитања 2 И РНМ 5/3 II 2 2 -
8. РНМ 8/1 Специјални курс савремене методика наставе српског језика и књижевности И РНМ 6/1 II 2 2 - 2
8. РНМ 8/2 Специјални курс савремене методике наставе математике И РНМ 6/2 II 2 2 -
8. РНМ 8/3 Специјални курс савремене методике наставе ПиД И РНМ 6/3 II 2 2 -
8. РНМ 8/4 Специјални курс савремене методике наставе физичког васпитања И РНМ 7/1 II 2 2 -
8. РНМ 8/5 Специјални курс савремене методике наставе музичког васпитања И РНМ 7/2 II 2 2 -
8. РНМ 8/6 Специјални курс савремене методике наставе ликовног васпитања И РНМ 7/3 II 2 2 -
9. РНМ 9 Завршни (магистарски) рад – припрема и израда - - - - - 8 15

  • Табелу допунити са потребним бројем година студија и предмета на факултету/академији
  • Условљени предмети су предмети чије полагање је условљено претходно положеном предмету или групи предмета / означити да/не
  • За условљене предмете у НП се пишу шифре
  • Наставни план мора садржавати студентску праксу у другој, односно трећој години
  • Наставни план мора садржавати групе изборних предмета

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!