Домаћа сарадња

Педагошки факултет је потписао сљедеће споразуме са факултетима у земљи:

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!