Научно истраживачки рад

Активни пројекти Педагошког факултета 2015/2016. год. које суфинансира Министарство науке и технологије РС

Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Софтверски алати у детекцији постуралних поремећаја код дјеце у узрасту 6-11 година
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Данимир Мандић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје 9 месеци
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Планирање породице и популациона едукација као модел демографског опоравка РС
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Стево Пашалић доц. др Срђан Лалић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје годину дана
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Утврђивање потреба тржишта рада са становишта компетенција стечених на високошколским установама у процесу реформе високог образовања.
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Владо Симеуновић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје годину дана
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Иновирање основношколске лектире у функцији унапређења културе читања савременог дјетета у РС
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Вељко Брборић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје годину дана

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!