Активни пројекти Педагошког факултета

које суфинансира Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Назив пројекта:
Јачање капацитета наставника за управљање вишеразредним одјељењима у складу с а захтјевима Образовања 4.0
Фонд из којег се пројекат финансира:
Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Координтор пројекта:
проф. др Сања Милић
Датум почетка имплементације пројекта:
јануар 2024.
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
децембар 2025.
Учесници у пројекту:
akti/Projektni_tim_21.pdf
Назив пројекта:
Кориштење образовног дејта манинга у предвиђању задржавања студената на другом циклусу
Фонд из којег се пројекат финансира:
Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Координтор пројекта:
проф. др Владо Симеуновић
Датум почетка имплементације пројекта:
јануар 2024.
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
децембар 2025.
Учесници у пројекту:
akti/Projektni_tim_22.pdf
Назив пројекта:
Људски развој као одговор на демографске промјене и економски раст Републике Српске
Фонд из којег се пројекат финансира:
Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Координтор пројекта:
проф. др Александар Ђурић
Датум почетка имплементације пројекта:
јануар 2024.
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
децембар 2025.
Учесници у пројекту:
akti/Projektni_tim_23.pdf
Назив пројекта:
Могућности унапређивања предшколског васпитања и образовања у Републици Српској из угла различитих друштвених актера
Фонд из којег се пројекат финансира:
Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Координтор пројекта:
проф. др Марица Травар
Датум почетка имплементације пројекта:
јануар 2024.
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
децембар 2025.
Учесници у пројекту:
akti/Projektni_tim_24.pdf

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!