Научно истраживачки рад

Активни пројекти Педагошког факултета 2015/2016. год. које суфинансира Министарство науке и технологије РС

Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Софтверски алати у детекцији постуралних поремећаја код дјеце у узрасту 6-11 година
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Данимир Мандић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје 9 месеци
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Просторни аспект демографских ресурса републике српске и систем мјера политике обнављања становништва
Фонд из којег се пројекат финансира:
Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Координтор пројекта:
Проф.др Стево Пашалић
Датум почетка имплементације пројекта:
10.1.2019.
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Иновирање основношколске лектире у функцији унапређења културе читања савременог дјетета у РС
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Вељко Брборић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје годину дана
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Израда софтвера за процјењивање даровитости код ученика
Фонд из којег се пројекат финансира:
Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Координтор пројекта:
Доц. др Сања Милић
Датум почетка имплементације пројекта:
10.1.2019.
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Софтверска подршка за предвиђање успјешности студирања
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
Координтор пројекта:
Проф. др Владо Симеуновић
Датум почетка имплементације пројекта:
10. jануар 2019. године
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
10. децембар 2019. године
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Утврђивање потреба тржишта рада са становишта компетенција стечених на високошколским установама у процесу реформе високог образовања.
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Владо Симеуновић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје годину дана
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Планирање породице и популациона едукација као модел демографског опоравка РС
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Стево Пашалић доц. др Срђан Лалић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје годину дана
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Степен развијености јединица локалне самоуправе републике српске – на основу двојног композитног индекса (нови модел)
Фонд из којег се пројекат финансира:
Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Координтор пројекта:
Проф.др Срђан Лалић
Датум почетка имплементације пројекта:
10.1.2019.
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Промене у функционалним, моторичким и морфолошким обележјима код деце предшколског узрастаиз Републике Српске по моделу Школице спорта Педагошког факултета
Фонд из којег се пројекат финансира:
Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Координтор пројекта:
Проф.др Далибор Стевић
Датум почетка имплементације пројекта:
10.1.2019.
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Преваленција деформитета стопала и гојазности код дјеце предшколског и млађег школског узраста
Фонд из којег се пројекат финансира:
Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Координтор пројекта:
Доц.др Небојша Митровић
Датум почетка имплементације пројекта:
10.1.2019.
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Редизајнирање софтверског рјешења web упитника и испитивање ставова привреде према компетенцијама студената
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
Координтор пројекта:
Проф. др Владо Симеуновић
Датум почетка имплементације пројекта:
10. jануар 2020. године
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
10. децембар 2020. године
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Тестирање софтвера за процјењивање даровитости код дјеце
Фонд из којег се пројекат финансира:
Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Координтор пројекта:
Доц. др Сања Милић
Датум почетка имплементације пројекта:
10.1.2020.
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Иновирање основношколске лектире у функцији унапређења културе читања савременог дјетета у Републици Српској
Фонд из којег се пројекат финансира:
Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Координтор пројекта:
Проф.др Ранко Поповић
Датум почетка имплементације пројекта:
10.1.2020.
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!