Научно истраживачки рад

Активни пројекти Педагошког факултета 2015/2016. год. које суфинансира Министарство науке и технологије РС

Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Софтверски алати у детекцији постуралних поремећаја код дјеце у узрасту 6-11 година
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Данимир Мандић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје 9 месеци
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Планирање породице и популациона едукација као модел демографског опоравка РС
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Стево Пашалић доц. др Срђан Лалић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје годину дана
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Утврђивање потреба тржишта рада са становишта компетенција стечених на високошколским установама у процесу реформе високог образовања.
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Владо Симеуновић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје годину дана
Организациона јединица:
Педагошки факултет
Назив пројекта:
Иновирање основношколске лектире у функцији унапређења културе читања савременог дјетета у РС
Фонд из којег се пројекат финансира:
Министарство науке и технологије
Координтор пројекта:
Проф. др Вељко Брборић
Датум почетка имплементације пројекта:
Почетак пројекта је везан за приспеће првих новчаних средстава
Очекиван датум завршетка имплементације пројекта:
Пројекат траје годину дана

Издања часописа:

1. Децембар 2017. Нова школа бр. XII-2 1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!