Предшколско образовање

Наставни план:

Прва година

# Шифра
предм.
Назив
предмета
Статус
(И/О)
Сем. ПР В ЛВ ECTS Име и презиме одгов. наставника
УKУПНО: 20 14 12 60
1. МП 1 Методологија научних истраживања О I 2 2 2 8 др Стево Пашалић, ред. проф.
2. МП 2 Савремени приступи и концепције у предшколском васпитању и образовању О I 2 2 1 7 др Владо Симеуновић, ред. проф.
3. МПИ 1 Развој говора дјеце и говорне игре И I 2 2 1 5 др Јелина Ђурковић, ван. проф.
Дјечија књижевност у функцији развоја говора др Вељко Брборић, ван. проф.
4. МПИ 2 Математичке игре у раној доби И I 2 1 1 5 др Драгица Милинковић, ван. проф.
Почетни математички појмови и интегрисани предшколски курукулум др Даниел Романо, ред. проф
5. МПИ 3 Еколошка култура и предшколско дијете И I 2 1 1 5 др Миленко Ћурчић, ред. проф.
др Митар Новаковић, ред. проф.
Систем предшколског васпитања у функцији развоја и планирања породице др Стево Пашалић, ред. проф.
др Митар Новаковић, ред. проф.
6. МП 3 Теорије о дјечијем развоју и учењу О II 2 2 2 8 др Сања Опсеница, ван. проф.
7. МП 4 Окружење и предшколско дијете – сазнајни извори моје околине О II 2 2 1 7 др Стево Пашалић, ред. проф.
8. МПИ 4 Предшколско дијете и музичка умјетност И II 2 1 1 5 мр Гордана Стојановић-Спасојевић, доцент
Предшколско дијете и инструментална музика др Десанка Тракиловић, ред. проф.
9. МПИ 5 Природни облици кретања у функцији развоја И II 2 1 1 5 др Момчило Пелемиш, ред. проф.
Предшколско дијете и спорт др Далибор Стевић, ред. проф.
10. МПИ 6 Предшколско дијете и ликовна умјетност И II 2 1 1 5 проф. Миладин Лукић, академски сликар, ред. проф.
Ликовно моделовање и креативност проф. Миладин Лукић, академски сликар, ред. проф.

Друга година

# Шифра
предм.
Назив
предмета
Статус
(И/О)
Сем. ПР В ЛВ ECTS Име и презиме одгов. наставника
УKУПНО: 18 13 12 60
11. МП 5 Методички аспекти савременог предшколског курикулума О III 2 3 3 10 др Владо Симеуновић, ред. проф.
12. МПИ 7 Развој говора дјеце и говорне игре И III 2 1 1 5 др Далибор Стевић, ван. проф.
др Боро Цицовић, ред. проф.
Култура комуницирања у дјечијем вртићу др Владо Симеуновић, ред. проф.
13. МПИ 8 Даровитост у предшколској доби И III 2 1 1 5 др Сања Опсеница, ван. проф.
Развој интегрисаног курикулума др Владо Симеуновић, ред. проф.
14. МПИ 9 Инклузија у предшколском васпитању И III 2 2 1 5 др Ненад Сузић, ред. проф.
Социјална заштита предшколске дјеце
15. МПИ 10 Насљеђе и репродуктивно здравље породице И IV 2 1 1 5 др Миленко Ћурчић, ред. проф.
др Митар Новаковић, ред. проф.
Здравствени и хигијенски аспекти развоја др Миленко Ћурчић, ред. проф.
16. МПИ 11 Образовање и одрживи развој И IV 2 1 1 5 др Ненад Лалић, ван. проф.
Менаџмент у предшколству др Ненад Лалић, ван. проф.
- - Припрема и одбрана завршног мастерског рада ( менторска настава) - IV 6 5 4 25 -

  • Табелу допунити са потребним бројем година студија и предмета на факултету/академији
  • Условљени предмети су предмети чије полагање је условљено претходно положеном предмету или групи предмета / означити да/не
  • За условљене предмете у НП се пишу шифре
  • Наставни план мора садржавати студентску праксу у другој, односно трећој години
  • Наставни план мора садржавати групе изборних предмета

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!