Ријеч декана

проф. др Далибор Стевић

Драги пријатељи, колеге, потенцијални студенти, 
добро дошли на Педагошки факултет у Бијељини, храм науке и знања. Циљ и мотив који нас све води на Педагошком факултету у Бијељини, од запослених, преко студената, дипломаца, партнера је да мијењамо свијет кроз образовање. Дубоко смо вођени увјерењем да свако дијете заслужује најквалитетније образовање и да је прилика за образовањем и учењем основно људско право. Без обзира где неко био рођен, које је вјере, припадности, материјалног статуса, свако дијете заслужује најквалитетније образовање. Обезбјеђивање максималних образовних могућности, једна је од основних обавеза коју свака генерација дугује својим потомцима. 
Педагошки факултет у Бијељини, спреман је да направи истинске промјене у свијету образовања дјеце. Традиција иновација која је обиљежила претходне скоро три деценије успјешног рада данас је присутнија него икада. Настојим да својим радом допринесем да Педагошки факултет постане истакнути центар за наставу и истраживање, како у земљи и региону тако и шире. Сада више него икада, инспирисани смо да припремимо будуће наставнике, васпитаче, професоре, научнике да својим знањем и посвећеношћу рјешавају изазове са којима се суочавају наши ученици, друштвена заједница и сам систем образовања. 
Три савремена студијска програма на оба циклуса студија, инфраструктурни, технолошки и људски ресурси нуде широк спектар могућности за све студенте. Наши програми пружају изванредну академску средину за студенте који желе да стекну вјештине и знања неопходне за живот у 21. вијеку. Имамо веома квалитетну основу на којој ћемо градити будући успех нашег и Вашег факултета. 
Са правим људима, и јединственим програмима на правом месту стварамо нове стандарде у образовању наше дјеце. 

С поштовањем, 
Декан 
 /Проф.др Далибор Стевић/

Прочитај више
проф. др Далибор Стевић

Мисија

Ми подстичемо сарадњу, промовишемо квалитет, препознајемо изврсност и осигуравамо најсвјежија сазнања из науке и праксе.

Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву са сједиштем у Бијељини, на основу својих наставних, научних и истраживачких активности, постао је препознатљив као регионално средиште образовања наставничког кадра за рад са дјецом предшколског, млађег и старијег школског узраста јер је примјер изврсности у друштвеним, хуманистичким и природним наукама, те као такав има озбиљан утицај на будућност наше нације.
Примарна мисија Факултета јесте образовање висококвалитетних, компетентних стручњака у подручју едукацијских наука, који разумију развојне потребе савременог дјетета, који препознају и подстичу развој дјечијих потенцијала, који ће својим учењем, радом, залагањем и вјештинама унаприједити цјелокупан образовни систем, те научно- истраживачки рад у области предшколског, млађег и старијег школског узраста, који ће својим стручним знањем и искуством бити спремни одговорити изазовима своје професије, представљати покретачку снагу развоја и напретка друштва и постати лидери у свијету у коме живе.
Чврсте и сигурне темеље висококвалитетног наставног рада, усклађеног са европским стандардима, изграђујемо континуираним подстицањем и развијањем научно-истраживачког рада и пројектних истраживања која омогућавају интелектуална и креативна искуства имплементирањем најсвјежијих научних резултата.
Свакодневно повећавамо границе знања, интегришемо различите перспективе у трансформацији свијета знањем, почевши од оног што нам је најбитније, а то је дијете. Радимо на перманентном усавршавању професионалних знања и способности наставничког кадра, примјењујемо принципе цјеложивотног учења, промовишемо ”европске димензије” у високом образовању, доприносимо успостављању европског система осигурања квалитета високог образовања и евалуације квалитета. Стварајући доживотне везе са нашим студентима, дипломцима и професорима омогућавамо им да воде наш развој и планирање.

Визија

Путем образовања данас, ми стварамо бољу будућност, јер ”образовање је најмоћније оружје које можемо искористити да промијенимо свијет”.

Педагошки факултет визију свог развоја заснива на традицији непрестаног улагања у знање и квалитет образовања, заснованог на савременим научним достигнућима и тенденцијама европског образовања. Она подразумијева жељу и напор да Факултет, као чланица Универзитета у Источном Сарајеву, буде престижна високошколска институција за профилисање наставничког кадра за рад са дјецом предшколског, млађег и старијег школског узраста. 
Визија Педагошког факултета је повезивање свих нивоа у систему образовања (од предшколског, преко основношколског, до високог образовања и цјеложивотног учења), како бисмо својим студентима омогућили оптималан развој њихових потенцијала. Тежња Факултета је и да постане носилац културног живота града Бијељине и региона, што подразумијева форсирање и подстицање талената и респектовање интелектуалне и стваралачке енергије сваког студената, асистента и наставника појединачно.
Настојање Факултета да у складу са искуствима социјално и економски успјешних и технолошки развијених земаља образује међународно компетентне стручњаке за рад у институцијама васпитања и образовања, указује на тежњу да Факултет постане препознатљив у међународним оквирима по наставном и научном раду, по индивидуалним достигнућима својих студената и наставника и остане пожељан за студирање.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!