Мобилност студената, наставног и ненаставног особља

Међународна сарадња као дио интернационализације високог образовања један је од главних фактора болоњског процеса и Европског високошколског простора (ЕХЕА). Представља извор нових идеја, искустава, сазнања и заједничке сарадње, а све то укупно доприноси развоју како факултета и универзитета тако и друштва у цјелини.

Циљ успостављања система међународне сарадње је дефинисање смјера у којем треба да се креће факултет када је ријеч о међународној препознатљивости, повећању долазне и одлазне мобилности студената и особља, учешћу у европским програмима међународне сарадње, сарадњи са партнерским установама у окружењу и шире, интернационализацији курикулума и процеса учења. Планови за будућност Педагошког факултета усмјерени су на даље ширење међународне сарадње и унапређење научноистраживачког рада, како у интересу студената, Факултета, тако и шире друштвене заједнице.

Мобилност има кључну улогу за осигуравање квалитета високог образовања у Републици Српској. Путем мобилности академско особље Педагошког факултета се интегрисало у европски, али и свјетски истраживачки простор.

Повећана мобилност особља, студената и дипломираних студената је један од кључних елемената болоњског процеса. На овај начин се развија међународна сарадњу како институција тако и појединаца, побољшава квалитет високог образовања и истраживања, те доприноси личном развоју појединца.

Ерасмус + К1 – долазна и одлазна мобилност

До сада смо имали част да у оквиру Ерасмус + К1 и  Цепус програма угостимо ректоре и професоре са Високе школе,,Етвес Јозеф” из Баје (Мађарска),  Педагошке факултете Универзе на Приморскем (Копар, Словенија) и „Валахија” Универзитета у Тарговишту (Румунија).

Професори Педагошког факултета, такође су, у оквиру Ерасмус + К1 и  Цепус програма реализовали мобилност и посјетили више универзитета који партиципирају у међународним програмима.

Гостујући професори су за вријеме свог боравка одржали предавања и радионице, док је ненаставно особље подијелило са нама искуства о аплицирању за међународне пројекте и успостављање међународне сарадње.

Сврха мобилности професора усмјерена је на побољшање односа између институција, те  анализу потенцијалних заједничких  истраживачких  активности.

Флексибилни путеви студирања и активне политике информисања, пуна препознатљивост постигнућа на студију, те подршка студирању неопходни су услови за одрживост и развој високог образовања. 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!