Упис

Конкурс 2018/19. године

Студијски програм

I циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

25

40

25

-

5

240

Предшколско васпитање и образовање

25

30

25

-

5

Техничко образовање и информатика

20

15

20

-

5

 

Студијски програм

I I циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

 

60

30

-

3

125

Предшколско васпитање

 

15

15

-

2

 

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и  Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Први уписни рок ПРВОГ И  ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

(1)  пријављивање кандидата почиње 18.06.2018. а завршава 29.06.2018. године;                                              

(2) полагање пријемног испита обавиће се 02.07.2018. са почетком у 9,00 часова;

(3)  објављивање резултата конкурса је 04.07.2018. године до 14,00 часова, а коначне ранг листе до 09.07.2018.године;                                                                                                                                                        

(4)  упис примљених кандидата почиње 10.07.2018. године, а завршава се 13.07.2018.  године

               

Други уписни рок ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА организоваће факултети/академије  који  у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 27.08.2018. а завршава 05.09.2018. године;                                               

(2) полагање пријемног испита је 07.09.2018. године са почетком у 9,00 часова на свим факултетима/академијама;                                                                                                                                           

(3) објављивање резултата конкурса је до 10.09.2018. године до 14,00 часова, а коначне ранг листе до 14.09.2018. године;                                                                                                                                                       

(4) упис примљених кандидата почиње 17.09.2018. године а завршава 19.09.2018. године;

 

Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академсу 2018/2019. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинасирају трошкове студија, вандредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује Одлуком Управног одбора високошколске установе.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ.  

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

 

Приликом пријаве за упис на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

  1. извод из матичне књиге рођених;
  2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  3. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
  4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;

Приликом пријаве за упис на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

  1. Извод из матичне књиге рођених;
  2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  3. Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
  4. Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
  5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
  6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.

Ранг-листа објављује се на  web-страници факултета.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на web-страници.

Одлука по приговору донијеће се у року од три дана од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли/web-страници факултета/академије универзитета.

 

КВАЛИФИКАЦИОНИ  ИСПИТ

Разредна настава

Дипломирани професор разредне наставе - 240 ECTS

Провјера говорних, физичких и музичких способности (елиминаторно), српски језик и књижевност, тест из опште културе и информисаности.

Предшколско васпитање и образовање

Дипломирани васпитач предшколске дјеце -240 ECTS

Техничко образовање  и информатика

Дипломирани професор техничког образовања и информатике - 180  ECTS

Тест из математике и физике

 

Разредна настава

Мастер разредне наставе - 300 ECTS

 

Провјера из области Методике наставе српског језика и књижевности, Методике наставе математике, Методике наставе ПиД, Методике наставе ликовног васпитања, Методике наставе физичког васпитања и Методике наставе музичке културе

Предшколско васпитање

Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS

Провјера из области Психологије, Дидактике, Методике предшколског васпитања, Методике развоја говора и писмености, Методике развоја почетних математичких појмова, Упознавања околине са методиком,
Ликовне културе са методиком, Физичког васпитања са методиком и Музичке културе са методиком

 

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!