Избори у звања

Документи:

3. Септембар 2021. Извештај - редовни професор - Специфичне књижевности 4. Јун 2021. Извештај - ванредни професор - Методика ВОР-а 25. Мај 2021. Извештај - ванредни професор - Дидактика 24. Мај 2021. Извештај - редовни професор - Општа психологија 4. Март 2021. Извештај - редовни професор - Специфичне књижевности 12. Јануар 2021. Извјештај - доцент - Умјетност 5. Јануар 2021. Извештај - редовни професор - Специфичне књижевности 30. Септембар 2020. Izveštaj docent socijalna psihologija 28. Август 2020. Извештај - ванредни професор - Умјетност 6. Август 2020. Извјештај - доцент - Умјетност 29. Мај 2020. Извештај - доцент - Рачунарске науке 4. Мај 2020. Izvjestaj - asistent - Racunarske nauke 25. Децембар 2019. Извјештај - редовни професор - Методика васпитнообразовног рада (Методика наставе математике) 14. Јун 2019. Izvještaj Viši asistent Metodika nastave matematike 12. Јун 2019. Izvjestaj - visi asistent - Matematicka analiza i primjena 10. Јун 2019. Izveštaj Sportske i rehabilitacione nauke 4. Април 2019. Извјештај - наставник страног језика (наставник њемачког језика) 25. Јануар 2019. Извештај - ванредни професор - Специфичне књижевности (Србистика) 25. Јануар 2019. Извештај - виши асистент (реизбор) - Специфичне књижевности (Србистика) 16. Новембар 2018. Redovni profesor Sportske i rehabilitacione nauke 22. October 2018. Асистент - Методика наставе математике - допуњен извјештај 16. October 2018. Извештај доцент Општа педагогија 28. Септембар 2018. Извештај - доцент - Српски језик 6. Август 2018. Извештај - доцент - Друштвена географија 5. Април 2018. Извештај - ванредни професори - српски језик 28. Март 2018. Извештај - ванредни професори - енглески језик 5. Фебруар 2018. Извјештај - доцент - Умјетност 29. Јануар 2018. Извештај - доцент - Методика васпитно-образовног рада 8. Јануар 2018. Izveštaj- Računarske nauke 19. October 2017. Извјештај - наставник - Умјетност 1. October 2017. Извештај доцент Педагогија 12. Јул 2017. Извештај - доцент - Спортске и рехабилитационе науке 28. Фебруар 2017. Извјештај - виши асистент - Географија 1. Јул 2016. Извјештај - доцент - Методика наставе ПП и ПД 25. Фебруар 2016. Извјештај - виши асистент - Спортске и рехабилитационе науке 17. Фебруар 2016. Извјештај - виши асистент - Умјетност 27. Новембар 2015. Извјештај - виши асистент - Методика ППД 7. Јул 2015. Извјештај - доцент - Умјетност 29. Април 2015. Извештај - виши асистент - Математика

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!