О нама

Дијагностички центар за кинезиолошка истраживања Педагошког факултета опремљен је најсавременијом дијагностичком апартуром која се користи у спортским наукама.

Оснивање и почетак рада дијагностичког центра плод је дугогодишњег бављења тима професора и асистената из области спортских и рехабилитационих наука истраживачким радом са децом и спортистима свих узраста и категорија.

Намењен је превасходно студентима и професорима Педагошког факултета у сврху научно истраживачког рада, као и свим спортским клубовима и школама у земљи и региону.

У центру су могућа тестирања моторичких и функционалних способности, морфолошких карактеристика по ИБП, дијагностика постуралног статуса, дијагностика густине костију, процена телесне композиције.

Наша мисија заснива се на унапређењу физичког раста и развоја деце и спортиста, те побољшању њиховог целокупног антрополошког статуса кроз најсавременије дијагностичке поступке.

Мерење морфолошких карактеристика

Мерење морфолошких карактеристика

Мерење телесне композиције

Мерење телесне композиције

Мерење моторичких способности

Мерење моторичких способности

Мерење функционалних способности

Мерење функционалних способности

Мерење постуралног статуса

Мерење постуралног статуса

Мерење густине минерала у кости

Мерење густине минерала у кости

Школица спорта

Школица спорта

Млађи школски узраст

Млађи школски узраст

Предшколски узраст

Предшколски узраст

Превентивно корективни центар

Превентивно корективни центар

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!