Издавачка дјелатност

"Нова школа" ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ САВРЕМЕНЕ ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСТВА

http://novaskola.pfb.ues.rs.ba/

БМЧ - БИЈЕЉИНСКИ МЕТОДИЧКИ ЧАСОПИС

http://bmc.pfb.ues.rs.ba/

ЗБОРНИК РАДОВА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА

http://conference.pfb.ues.rs.ba/ 

МОНОГРАФИЈА  "Источник образовања - 30 година рада Педагошког факултета"

MONOGRAFIJA_ENGLESKI.pdf

MONOGRAFIJA_SRPSKI.pdf

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!