Издавачка дјелатност

"Нова школа" ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ САВРЕМЕНЕ ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСТВА

Издавач:

Педагошки факултет у Бијељини

За издавача:

Проф. др Далибор Ставић, декан

Редакција:

 • Др Владо Симеуновић, главни и одговорни уредник
 • Др Сања Милић, секретар 
 • Др Татјана Думитрашковић, лектор за енглески језик 
 • Мр Сузана Бунчић, лектор
 • Др Небојша Митровић 
 • Мр Драгослав Васиљевић, техничка припрема

Научни одбор:

 • Др Стево Пашалић, Универзитет у Источном Сарајеву, БиХ
 • Др Бранко Милосављевић, Универзитет у Новом Саду, Србија
 • Др Ненад Лалић, Универзитет у Источном Сарајеву, БиХ
 • Др Данимир Мандић, Универзитет у Београду, Србија
 • Др Вељко Банђур, Универзитет у Београду, Србија
 • Др Миленко Пикула, Универзитет у Источном Сарајеву, БиХ
 • Др Снежана Ратковић, Brock University, Canada.
 • Др Слађана Јакимовић, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Македонија
 • Др Милан Матијевић, Свеучилиште у Загребу, Хрватска
 • Др Јурка Лепничек Водопивец, Univerza na Primorskem, Koper Slovenija
 • Др Јелена Ђерманов, Универзитет у Новом Саду, Србија

Адреса Редакције:

Педагошки факултет, 76 300 Бијељина, 
Семберских ратара бб 
Веб страница: www.pfb.unssa.rs.ba 
 и е-mail: novaskola@pfb.ues.rs.ba 
Контакт-телефони: +38755-415-400 
факс:+38755-250-233

Часопис излази два пута годишње.

Годишња претплата:

 • 5 КМ - за студенте
 • 10 КМ - за појединце
 • 10 КМ - за установе
 • 5 € - за иностранство

Рачун посебних намјена:

 • Педагошки факултет,
 • 562-099-80950598-34
 • Врста прихода: 722538, општина 005
 • Буџетска организација: 0831009
 • КАТАЛОГИЗАЦИЈА
 • ISSN 1840-0922 UDK 37
 • КАТАЛОГИЗАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ ISSN 2232-8300

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!