Техничко образовање и информатика

Наставни план:

I СЕМЕСТАР

II СЕМЕСТАР

III СЕМЕСТАР

IV СЕМЕСТАР

V СЕМЕСТАР

VI СЕМЕСТАР

# Пун назив предмета ПР В ECTS Име и презиме одговорног наставника
Укупно 7 16 30
Укупно седмично/семестрално 23
1. Технологија и животна средина 2 2 6 Др Митар Новаковић, ред. проф.
2. Методика наставе техничког образовања 2 3 7 Др Богдан Марић, доцент
3. Методика наставе информатике 2 3 7 Др Данимир Мандић, ред. проф.
4. Изборни предмет 4:
Web дизајн 1 3 5 Др Срђан Ного, доцент
Графички дизајн 1 3 5 Др Срђан Ного, доцент
5. Дипломски рад 0 5 5


Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!