Педагошка група предмета

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО И ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Универзитет у Источном Сарајеву организује цјеложивотно учење кроз центре за едукацију својих организационих јединица. Педагошки факултет у Бијељини је створио све претпоставке за организовање цјеложивотног учења из педагошко-психолошких и дидактичко-методичких наука. За потребе цјеложивотног учења факултет је формирао Центар за цјеложивотно учење. Рад центра за цјеложивотно учење, као и сва питања одвијања наставног процеса је уређен Правилником о цјеложивотном учењу на факултету. Центар ће након успјешно завршеног програма полазницима издавати одговарајуће сертификате.

Координатор: Проф. др Далибор Стевић

 

                                                             ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОБАВЈЕШТАВАМО СВЕ КАНДИДАТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ДА ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ И ОСТАЛУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ШАЉУ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ.

УПУЋУЈЕМО КАНДИДАТЕ ДА СЕ ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТЕ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ НА БРОЈ 051/338-452 (Игор Родић).

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!