Педагошка група предмета

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО И ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Универзитет у Источном Сарајеву организује цјеложивотно учење кроз центре за едукацију својих организационих јединица. Педагошки факултет у Бијељини је створио све претпоставке за организовање цјеложивотног учења из педагошко-психолошких и дидактичко-методичких наука. За потребе цјеложивотног учења факултет је формирао Центар за цјеложивотно учење. Рад центра за цјеложивотно учење, као и сва питања одвијања наставног процеса је уређен Правилником о цјеложивотном учењу на факултету. Центар ће након успјешно завршеног програма полазницима издавати одговарајуће сертификате.

Координатор: Проф. др Далибор Стевић

Наставни предмет Начин полагања Одговорни наставник
Педагогија п+у Проф. др Ивица Радовановић
Психологија п+у Проф. др Сања Опсеница
Дидактика п+у Проф. др Владо Симеуновић
Методика наставног рада
са методичком праксом
п+пр Проф. др Миленко Ћурчић
Проф. др Стево Пашалић

Издања часописа:

1. Децембар 2017. Нова школа бр. XII-2 1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!