Међународна сарадња

Педагошки факултет је потписао сљедеће споразуме са факултетима у региону:

РБ

Партнерска институција

Потписници (особа која је потписала споразум и њена функција)

Датум потписивања

УИС/ факултет

Партнерска институција

6. Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда декан проф. др Далибор Стевић  директор Ангела Месарош Живков 17.06.2021.
5. Алијанса просветитеља Србије, Суботица, Србија  декан проф. др Далибор Стевић директор Маринела Шћепановић 17.06.2021.
4. Друштво дефектолога Војводине, Нови Сад, Србија декан проф. др Далибор Стевић директор Маринела Шћепановић 17.06.2021.

3.

Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу

Проф. др Момчило Пелемиш, (декан)

Проф. др Алија Мандар, (декан)

27.11.2013.

2.

Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад, Универзитету Новом Саду, Србија

Проф. др Момчило Пелемиш, (декан)

Проф. др Милена Микалачки,(редовни професор)

29.11.2010.

1.

Педагошки факултет „Гоце Делчев“, Универзитет Светог Кирила и Методија Македонија

Проф. др Момчило Пелемиш, (декан)

Проф. др Блаже Китанов, (редовни професор)

25.4.2007.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!