Међународна сарадња

Педагошки факултет је потписао сљедеће споразуме са факултетима у региону:

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!