Руководство факултета

проф. др Далибор Стевић
ДЕКАН:

проф. др Далибор Стевић

Декан Факултета

Прочитај више
Проф. др Небојша Митровић
ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД:

Проф. др Небојша Митровић

Прочитај више
Проф. др Љубо Шкиљевић
ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ:

Проф. др Љубо Шкиљевић

Прочитај више

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!