Стручне службе

Име и презиме Функција Е-мејл
Јелена Сарафијан Секретар sekretar@pfb.ues.rs.ba
Јована Давидовић Технички секретар tehnickisekretar@pfb.ues.rs.ba
Сања Милановић Референт студ. службе studentskasluzba@pfb.ues.rs.ba
Дејана Кулина Референт студ. службе studentskasluzba@pfb.ues.rs.ba
Оливера Савић Виши стручни сарадник за финан. послове racunovodstvo@pfb.ues.rs.ba
Рада Ђокић Рачуновoдствени радник racunovodstvo@pfb.ues.rs.ba
Дајана Сабојловић Стручни сарадник за наставу dajana.sabojlovic@pfb.ues.rs.ba
Божана Васић Стручни сарадник за наставу bozana.vasic@pfb.ues.rs.ba
Мирјана Деспотовић Стручни сарадник за информатичку подршку informaticar@pfb.ues.rs.ba
Наташа Митрашевић Библиотекар biblioteka@pfb.ues.rs.ba
Александра Поповић Референт за продају књига и сл. skriptarnica@pfb.ues.rs.ba

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!