Прописи

Документи:

7. Јул 2023. ПРИЈЕДЛОГ Правилника о додјели признања 11. Јул 2022. Пословник о раду Вијећа 2022 11. Јул 2022. Одлука о усвајању Пословника 1. October 2021. Одлука о школарини 2021/22. године 1. October 2021. Одлука о школарини за ванредне студенте 2021/22. године 1. October 2021. Трошковник за школску 2021/22. годину 1. October 2021. Правилник о организовању ванредног студија 1. October 2021. Закон о високом образовању 67-20. 22. Април 2019. Правилник о колизији 22. Фебруар 2019. Одлука о теми мастер рада 13. Септембар 2018. Правилник о студирању на првом циклусу студија 13. Септембар 2018. Правилник о студирању на другом циклусу студија 13. Март 2018. ПРАВИЛНИК О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ РАДА 13. Март 2018. ПОТВРДА О КОРИЧЕЊУ ЗА ЗАВРШНИ РАД 13. Март 2018. ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ РАД 13. Март 2018. ПРОТОКОЛ О ТОКУ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА 13. Март 2018. ЗАПИСНИК о одбрани завршног рада студента 8. Децембар 2016. СТАТУТ ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА БИЈЕЉИНА

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!