Цјеложивотно учење - туризам

Универзитет у Источном Сарајеву расписује О Г Л А С за упис на програм цјеложивотног учења :

ПЕДAГОШКИ ФАКУЛТЕТ БИЈЕЉИНА: уз подршку Министарства трговине и туризма Републике Српске покренуо програм цјеложивотног учења и врши упис кандидата за едукацију туристичких аниматора и туристичких пратилаца

Услови уписа

Програм цјеложивотног учења могу уписати лица :

а) са стеченим четворогодишњим средњим образовањем;

б) студенти;

в) лица са завршеним високим образовањем.

Потребна документација за упис:

  1. овјерена копија Дипломе о завршеној средњој школи или факултету,
  2. извод из матичне књиге рођених,
  3. увјерење о држављанству,
  4. љекарско увјерење са мишљењем психолога.

Све детаљније информације о упису, условима и самој реализацији едукације можете добити на контакт: проф. др Александар Ђурић (065/401-923)

Списак предмета програма цјеложивотног учења за туристичког аниматора

 

Назив предмета

Начин извођења наставе

ЕЦТС

П

С

В

Т

Основе туризма и туристичко законодавство

90

-

-

-

5

Туристичка географија

60

-

15

-

4

Анимација спортских активности

30

-

60

-

4

Културно историјски основи у анимацији

45

-

30

-

3

Културно забавни садржај и креативне радионице у анимацији

30

-

60

-

4

Активности у природи са екологијом

30

-

45

-

3

Страни језик

45

-

30

-

3

Практични рад

15

-

75

-

4

(П – предавања, С – семинар, В – вјежбе (сви видови вјежби), Т – теренска настава)

 

Списак предмета програма цјеложивотног учења за туристичког пратиоца

 

Назив предмета

Начин извођења наставе

ЕТЦС

П

С

В

Т

Основе туризма и туристичко законодавство

90

-

15

-

5

Туристичка географија

 

75

-

15

-

4

Агенцијско пословање

 

30

-

75

-

5

Улога пратиоца у организацији туристичких група

45

-

45

-

4

Културно историјски основи и практичне вјештине туристичких пратилаца

30

-

60

-

4

Страни језик

45

-

45

-

3

Практични рад

15

-

75

-

5

(П – предавања, С – семинар, В – вјежбе (сви видови вјежби), Т – теренска настава)

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!