Стручни Испити

Датум: 16.05.2018. године      

                                                             ОБАВЈЕШТЕЊЕ

            Обавјештавају се сви кандидати за полагање стручног испита да је Педагошки факултет поводом текућег рока за полагање стручног испита упутио званичан упит Министарству просвјете и клутуре РС дана 27.04.2018. године, а због многих недоумица везаних за саму организацију и начин полагања стручних испита.

            Обзиром да Министарство просвјете и културе РС није одговорило на званичан упит који смо благовремено упутили, руководство Педагошког факултета је закључило да факултет тренутно није у могућности да организационо и технички изведе све активности везане за полагање стручних испита на начин како је то презентирано путем е-маил-ова које смо добили од представника министарства Игора Родића, све док не добијемо званичан одговор министарства на питања и недоумице на које смо наишли у покушају реализације стручног испита.

            Надамо се да ће надлежно министарство уважити сугестије које смо им упутили, те да ће промјенити начин саме организације који ће бити повољнији и за саме кандидате и установе које учествују у организацији стручних испита.

 

                                               Руководство Педагошког факултета

 

 

април 2018. године

ОБАВЈЕШТАВАМО СВЕ КАНДИДАТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ДА ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ И ОСТАЛУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ШАЉУ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ.

У ДОПИСИМА КОЈЕ СМО ДОБИЛИ ОД МИНИСТАРСТВА (бр. дописа: 07.032/052-792/18 од 02.02.2018. године и 07.032/61-4/18 од 13.02.2018. године), ПРЕЦИЗИРАНО ЈЕ ДА ЋЕ КАНДИДАТИ ОД МАЈА 2018. ГОДИНЕ ПОЛАГАТИ У МИНИСТАРСТВУ, КАО И ДА ФАКУЛТЕТ МОЖЕ ОРГАНИЗОВАТИ ИСПИТЕ У ПРЕДСТОЈЕЋЕМ РОКУ, ТЕ ЈЕ ФАКУЛТЕТ ПОСТАВИО ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА НА ФАКЛУТЕТУ У АПРИЛСКОМ РОКУ.

С ОБЗИРОМ ДА СМО ОД МИНИСТАРСТВА НАКНАДНО ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ ОБАВЈЕШТЕНИ ДА УКОЛИКО КАНДИДАТИ НИСУ НА ФАКУЛТЕТУ ПРИЈАВИЛИ СТРУЧНИ ИСПИТ У ТОКУ ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ ПОЛАЖУ СТРУЧНИ ИСПИТ У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ.

ФАКУЛТЕТ СЕ СВИМ КАНДИДАТИМА ИЗВИЊАВА ЗБОГ РАНИЈЕГ ОБАВЈЕШТЕЊА КОЈЕ ЈЕ БИЛО ОГЛАШЕНО НА САЈТУ ФАКУЛТЕТА ЗБОГ ДОВОЂЕЊА У ЗАБЛУДУ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРТСВА.

УПУЋУЈЕМО КАНДИДАТЕ ДА СЕ ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТЕ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ НА БРОЈ 051/338-452 (Игор Родић).

       

                                                           КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Издања часописа:

1. Децембар 2017. Нова школа бр. XII-2 1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!